Gdzie to robiliśmy

- Inwestycja Targowiska (Zalesie),  domy o pow. 95,37 m2, parterowe - sprzedane.

 

- Inwestycja Korczyna, 6 domów o pow. 130 m2 i 1 dom o pow. 70,2 m2, parterowe - sprzedane.

  

 

- Inwestycja Jedlicze, 2 domy o pow. 100 m2 i 1 dom o pow. 130 m2, parterowe - sprzedane.

    

  

- Inwestycja Korczyna, 2 domy o pow. 130m2, parterowe - sprzedane.

   

    

    

- Inwestycja Korczyna, dom o pow. 110 m2, parterowy - sprzedany.